Studietilbud

Studietilbud

På bachelorgraden i dans med pedagogikk utdanner vi utøvende dansekunstnere som samtidig besitter en høy kompetanse som danseformidlere. Hos oss kan du velge mellom fordypning i jazzdans eller i moderne- og samtidsdans. Første studieår er felles for alle, fordypning skjer fra 2. år. Klassisk ballett undervises gjennom alle tre år som en grunnteknikk. 

Studietilbud

På bachelorgraden i dans med pedagogikk utdanner vi utøvende dansekunstnere som samtidig besitter en høy kompetanse som danseformidlere. Hos oss kan du velge mellom fordypning i jazzdans eller i moderne- og samtidsdans. Første studieår er felles for alle, fordypning skjer fra 2. år. Klassisk ballett undervises gjennom alle tre år som en grunnteknikk. 

Fordypning i moderne- og samtidsdans

Fordypningen i moderne- og samtidsdans utdanner dansekunstnere som selvstendig kan skape, utvikle og formidle samtidsdans. Gjennom utforsking av egen kropp utvikler studenten sine dansetekniske ferdigheter, i møtet med samtidige og etablerte teknikker. Improvisasjon, partnerarbeid og koreografiske fag skaper en kreativ inngang til studentens dansekunstneriske utvikling. Gjennom fordypningen får du erfaring med scenisk og pedagogisk formidling, i ulike scenerom og situasjoner.

Fordypning i jazzdans


Fordypningen i jazzdans fokuserer på å utdanne dansere med en sterk teknisk base og med en bredde innenfor ulike jazzstiler, slik som lyrisk-, afro- og contemporary - jazz. Fordypningen omfatter også undervisning i sang og musikal, og det legges vekt på rytmeforståelse og musikalitet. Et viktig fokus i fordypningen er en bevissthet om jazzmusikken og jazzdansens røtter og forhold til endringer i musikksjangre.

Formidling


Gjennom studiet vil du jobbe med formidlingsprosjekter både scenisk og pedaogisk, hvor du aktivt anvender og utvikler din kunstneriske og pedagogiske kunnskap. Du vil jobbe utøvende og medskapende med anerkjente nasjonale og internasjonale koreografer, og få mulighet til å skape dine egne dansekunstprosjekter. 

Gjennom studiet legges det vekt på refleksjon omkring egen utvikling og en bevissthet om hvordan vitenskapelig og pedagogisk tenkning bidrar til både dansekunstnerisk og pedagogisk utvikling. 

Emneoversikt

Emner:
Workshop
Performance skills
Forestilling

Emner:
Klassisk teknikk
Supplerende trening

Emner:

1. år:
Jazzdans fordypning fra 2. år
Jazzteknikk obligatoriskJazzteknikk fordypning

Sang og musikal

Partnerarbeid

Supplerende trening

Emner:

1. årModerne- og samtidsdans fordypning fra 2. år
Moderne teknikk obligatoriskModerne teknikk fordypning

Improvisasjon

Partnerarbeid

Supplerende trening

Emner:
Pedagogisk praksis
Internasjonal praksis
Tverrfaglig praksis
Pedagogisk praksis, fordypning
Tilleggsfordypning klassisk ballett, selvvalgt

Emner:
Elementenes bevegelseslære
Felles undervisningspraksis
Klassisk didaktikk
Jazzdans didaktikk
Moderne- og samtidsdans didaktikk

Emner:
Estetikk og danning
Undervisning og læring
Fordypningsseminar

Emner:
Musikkforståelse

Emner:
Danseanalyse
Dansehistorie

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Cookies